Flanates grupa d.o.o. osnovana je 2001. godine, te od osnivanja pruža usluge elektrotehničkog projektiranja, konzaltinga i inženjeringa, a od 2011. godine registrirana je i za provođenje energetskih pregleda građevina te utvrđivanje energetskog razreda i izdavanje certifikata.

INŽENJERING

U domeni elektrotehnike izrađujemo tehničku dokumentaciju za područja rada:

 • električne instalacije u zgradarstvu i industriji - stambene i poslovne građevine, proizvodni pogoni, hoteli, ugostiteljski i trgovački prostori, sportski objekti, benzinske stanice
  • jaka struja: energetski rasplet, unutarnja i vanjska rasvjeta,elektroinstalacije uz instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije
  • slaba struja: strukturno kabliranje, telekomunikacijske instalacije, antenski sustavi, parlafoni, sustavi vatrodojave, sustavi centralnog upravljanja i nadzora, automatizacija
  • sustavi zaštite od munje (gromobranske instalacije)
 • Sustave unutarnje i cestovne rasvjete
 • elektroenergetska postrojenja, instalacije i oprema
 • Izgradnja i rekonstrukcija TK mreže
 • Fotonaponske elektrane
 • Racionalizaciju potrošnje energije

Flanates grupa djeluje u svim fazama izgradnje objekta, tako da možemo ponuditi cjelovita rješenja pružajući usluge koje uključuju:

Izradu tehničke dokumentacije

 • Idejna rješenja
 • Idejne projekte
 • Specifikaciju i ponudbenu dokumentaciju
 • Glavne projekte
 • Izvedbene projekte
 • Projekte izvedenog stanja
 • Svjetlotehničke projekte
 • Dokumentaciju za održavanje, popravke i rekonstrukcije
 • Tehnička mjerenja u suradnji s ugovorenim suradnicima

Stručni i projektantski nadzor

 • elektrotehnički radovi na gradilištima i u objektima
 • telekomunikacijska i elektroenergetska infrastruktura

ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i ima sadržaj i izgled propisan Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Pravilnik - više), a izdaje ga ovlaštena osoba. Sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova, te popis primijenjenih propisa i normi. Cilj energetskog certifikata je izdati preporuke za ekonomski opravdano poboljšanje energetskih karakteristika zgrade.

Energetski certifikat izdaje se na temelju obavljenog energetskog pregleda i vrijedi 10 godina od datuma izdavanja.

OBVEZA PRIBAVLJANJA ENERGETSKOG CERTIFIKATA

Energetski certifikat potreban je za:

 • Zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 500 m², a od 9. srpnja 2015. godine čija ukupna korisna površina prelazi 250 m²
 • Nove zgrade prije izdavanja uporabne dozvole osim ako ovim Pravilnikom (Narodne novine 48/14, 150/14) nije drukčije propisano
 • Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat i predan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o prodaji od 1. srpnja 2013. godine
 • Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 1. siječnja 2016. godine
Za više informacije posjetite stranicu: Energetski pregled i certifikati