INŽENJERING

U domeni elektrotehnike izrađujemo tehničku dokumentaciju za područja rada:

 • električne instalacije u zgradarstvu i industriji - stambene i poslovne građevine, proizvodni pogoni, hoteli, ugostiteljski i trgovački prostori, sportski objekti, benzinske stanice
  • jaka struja: energetski rasplet, unutarnja i vanjska rasvjeta,elektroinstalacije uz instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije
  • slaba struja: strukturno kabliranje, telekomunikacijske instalacije, antenski sustavi, parlafoni, sustavi vatrodojave, sustavi centralnog upravljanja i nadzora, automatizacija
  • sustavi zaštite od munje (gromobranske instalacije)
 • Sustave unutarnje i cestovne rasvjete
 • elektroenergetska postrojenja, instalacije i oprema
 • Izgradnja i rekonstrukcija TK mreže
 • Fotonaponske elektrane
 • Racionalizaciju potrošnje energije

Flanates grupa djeluje u svim fazama izgradnje objekta, tako da možemo ponuditi cjelovita rješenja pružajući usluge koje uključuju:

Izradu tehničke dokumentacije

 • Idejna rješenja
 • Idejne projekte
 • Specifikaciju i ponudbenu dokumentaciju
 • Glavne projekte
 • Izvedbene projekte
 • Projekte izvedenog stanja
 • Svjetlotehničke projekte
 • Dokumentaciju za održavanje, popravke i rekonstrukcije
 • Tehnička mjerenja u suradnji s ugovorenim suradnicima

Stručni i projektantski nadzor

 • elektrotehnički radovi na gradilištima i u objektima
 • telekomunikacijska i elektroenergetska infrastruktura

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetska učinkovitost je prioritet u postavljenim energetskim ciljevima, u skladu sa temeljnom djelatnošću poduzeća, koja se realizira u pripremi odgovarajuće projektne dokumentacije za rekonstrukcije postojećih i/ili građenje novih elektroenergetskih objekta, stambenih i industrijskih građevina i obuhvaća sljedeća područja elektroenergetike:

 • pristup vršnoj potrošnji električne energije
 • kompenzacija jalove snage
 • uvođenje energetski učinkovite rasvjete za opću i sigurnosnu rasvjetu za vanjske i unutarnje prostore, te cestovnu rasvjetu
 • racionalan pristup korištenju energije za grijanje, hlađenje, vlastitu potrošnju, i drugo
 • uvođenje obnovljivih izvora energije, npr. fotonaponske elektrane

Tehnička dokumentacija (projekti) se ovjeravaju od ovlaštenog inženjera elektrotehnike. Ovlaštena osoba je Vlasta Zoretić, dipl. ing. el.; broj ovlaštenja E 2208 nalazi se u registru ovlaštenih osoba na stranicama HKIE.